Helt ærlig, hvor bra har du det?

Er du helt ærlig lykkelig? 

Eller har du det helt ærlig kjipt?

Mesteparten av livet har jeg vært student. Gjennom ulike faser av livet har jeg prøvd å mestre skolehverdagen så godt som mulig. Lekser, karakterer, prestasjoner, forventninger, press og det sosiale i tillegg. Noen ganger har det føltes for mye, og på veien har jeg slitt med spiseforstyrrelser, depresjon, angst og svært mange bekymringer. Det meste kom som en følge av at jeg skulle være «flink pike» og fylle gitte forventninger og krav –som jeg hadde til meg selv og som andre også hadde til meg.

Helt ærlig har det vært minst like mange nedturer som oppturer. Jeg startet som 6 åring og var ferdig med høyskole da jeg var 23 år. Et stort aldersspenn, og jeg har vokst, lært og opplevd, både på godt å vondt. Likevel hadde jeg ikke ønsket å være for uten noe av det, men jeg skulle ønske jeg var enda mer ærlig ovenfor meg selv og andre for å få det bedre. Da jeg åpnet meg og klarte å dele mine psykiske problemer med noen ble alt enklere å takle, så det skulle jeg ha gjort oftere. Det var jo godt å dele med noen og få det ut, likevel lå det til tider langt inne. Hadde det vært en undersøkelse på nett hadde det vært lettere å være helt ærlig.

Det føles viktig for meg å oppfordre dere til å være helt ærlig! Denne uken har Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) blitt sendt ut, og hensikten er at alle studenter i landet skal svare HELT ÆRLIG på undersøkelsen. Dette for å kartlegge hvordan studentene i Norge har det, i tillegg til at undersøkelsen vil bidra til bedre studenttilbud, tiltak for den aktuelle målgruppen og viktig helseforskning. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom studentsamskipnadene SiO (Oslo), SiT (Trondheim) og Sammen (Bergen) og utføres av Folkehelseinstituttet. Undersøkelsen blir gjennomført hvert fjerde år, og nå har du mulighet til å skape resultatene for 2018. Ta undersøkelsen her!

Vær helt ærlig, så vil du som student og andre studenter i landet få det bedre!

Dette er viktig for å kartlegge hvordan norske studenter har det! Om en uke deler jeg mer om min skolehverdag med psykiske plager –frem til da håper jeg dere har tatt undersøkelsen og er helt ærlig ♥

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *